კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

ჩვენ მზად ვართ დავიცვათ თქვენი კონფიდენციალურობა.

ვებსაიტის ან/და კომპანიის სერვისების გამოყენებით, კლიენტი თანახმაა კლიენტის პერსონალური მონაცემების დამუშავებაზე, როგორც ეს აღწერილია წინამდებარე კონფიდენციალურობის პოლიტიკასა და ქუქიების პოლიტიკაში. კომპანიის ავტორიზებულ თანამშრომლებს „იცოდე შენი კლიენტი“ პრინციპზე დაყრდნობით შეუძლიათ გამოიყენონ კლიენტებისგან შეგროვებული ინფორმაცია, რათა შეაფასონ შესაბამისი კლიენტისთვის სერვისის მიწოდების შესაძლებლობა.

მონაცემთა დაცვის პრინციპები

პერსონალური მონაცემების დამუშავებისას, კომპანია შეესაბამება შემდეგ პრინციპებს:

  • დამუშავება არის კანონიერი, სამართლიანი და გამჭვირვალე. ჩვენს დამუშავების საქმიანობას აქვს კანონიერი საფუძველი და ჩვენ ყოველთვის ვითვალისწინებთ თქვენს უფლებებს პერსონალური მონაცემების დამუშავებამდე. ინფორმაცია დამუშავებული პერსონალური მონაცემების შესახებ ხელმისაწვდომია მოთხოვნის შემთხვევაში.
  • დამუშავება შემოიფარგლება მისი დანიშნულებით. დამუშავების აქტივობები შეესაბამება იმ მიზანს, რისთვისაც პერსონალური მონაცემები შეგროვდა.
  • დამუშავება ხდება მინიმალური მონაცემებით. ჩვენ მხოლოდ შევიკრიბეთ და ვაწარმოებთ პერსონალური მონაცემების მინიმალურ ოდენობას, რომელიც საჭიროა ნებისმიერი მიზნით.
  • დამუშავება შეზღუდულია გარკვეული პერიოდის განმავლობაში. პერსონალური მონაცემები არ ინახება საჭიროზე მეტ ხანს.
  • ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ მონაცემების სიზუსტე.
  • ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ იმისათვის, რომ უზრუნველვყოთ მონაცემთა მთლიანობა და კონფიდენციალურობა.

დამუშავების მიზნები

კლიენტის შესახებ პერსონალური მონაცემები გროვდება, რათა კომპანიამ შეძლოს თავისი მომსახურების გაწევა, ასევე შემდეგი მიზნებისათვის: ანალიტიკა, ტრაფიკის ოპტიმიზაცია და განაწილება და პლატფორმის მომსახურება და ჰოსტინგი.

დამკვეთს დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეუძლია დამუშავების ამგვარი მიზნებისა და კონკრეტული პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომლებიც გამოიყენება თითოეული მიზნისთვის, ამ დოკუმენტის შესაბამის განყოფილებებში.

ანალიტიკა

ამ განყოფილებაში მოცემული სერვისები საშუალებას აძლევს კომპანიას მონიტორინგდეს და გააანალიზოს ვებ ტრაფიკი და შეიძლება გამოყენებულ იქნას კლიენტის ქცევის თვალყურის დევნებისთვის.

Google Analytics (Google Inc.)

Google Analytics არის ვებ – ანალიზის სერვისი, რომელსაც უზრუნველყოფს Google Inc. („Google“). Google იყენებს შეგროვებულ მონაცემებს ამ აპლიკაციის გამოყენების თვალთვალისთვის და შესამოწმებლად, მისი საქმიანობის შესახებ რეპორტების მომზადებისა და სხვა Google სერვისების გასაზიარებლად. Google- ს შეუძლია გამოიყენოს შეგროვილი მონაცემები საკუთარი სარეკლამო ქსელის რეკლამების კონტექსტუალიზაციისა და პერსონალიზაციისთვის.

დამუშავების ადგილი: შეერთებული შტატები - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა - გამოსავალი. კონფიდენციალურობის ფარის მონაწილე.

შეგროვებული პირადი მონაცემები - ფაილების და გამოყენების მონაცემები.

ტრაფიკის ოპტიმიზაცია და განაწილება

ამ ტიპის სერვისი საშუალებას აძლევს ამ აპლიკაციას გაავრცელოს თავისი შინაარსი სხვადასხვა ქვეყანაში განთავსებული სერვერების გამოყენებით და გააუმჯობესოს მათი შესრულება. პერსონალური მონაცემები მუშავდება მახასიათებლებისა და ამ სერვისების განხორციელების წესის მიხედვით. მათი ფუნქციაა ამ აპლიკაციასა და კლიენტის ბრაუზერს შორის კომუნიკაციების გაფილტვრა. ამ სისტემის ფართო გავრცელების გათვალისწინებით, ძნელია იმის დადგენა, თუ რა ადგილებზეა გადაცემული შიგთავსი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს პერსონალურ ინფორმაციას.

Cloudflare (Cloudflare)

Cloudflare არის ტრაფიკის ოპტიმიზაციისა და განაწილების სერვისი, რომელსაც უზრუნველყოფს CloudFlare Inc. Cloudflare-ის ინტეგრირებული გზა ნიშნავს, რომ ის ფილტრავს მთელ ტრაფიკს ამ აპლიკაციის საშუალებით, ანუ კომუნიკაციას ამ აპლიკაციასა და კლიენტის ბრაუზერს შორის და ასევე საშუალებას აძლევს ამ აპლიკაციის ანალიტიკურ მონაცემებს. შეგროვებული.

შეგროვებული პირადი მონაცემები: ქუქი – ფაილები და მონაცემთა სხვადასხვა ტიპები, როგორც ეს დაცულია კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში.

დამუშავების ადგილი - შეერთებული შტატები - კონფიდენციალურობის პოლიტიკა.

კომპანიის პერსონალური მონაცემები აგროვებს

კლიენტების ელექტრონული ფოსტის მისამართი, სახელი, ბილინგის მისამართი, მიწოდების მისამართი და ა.შ.-ძირითადად ინფორმაცია, რომელიც აუცილებელია პროდუქტის/მომსახურების მიწოდებისთვის ან კომპანიასთან თქვენი მომხმარებლის გამოცდილების გასაუმჯობესებლად. კომპანია ინახავს ინფორმაციას, რომელსაც კლიენტი აძლევს კლიენტს, რათა შეეძლოს კომენტარის გაკეთება ან სხვა აქტივობების შესრულება ვებგვერდზე. ეს ინფორმაცია შეიცავს, მაგალითად, სახელს და ელ.ფოსტის მისამართს.

ინფორმაცია მოწყობილობის შესახებ შემდეგი ტექნოლოგიების გამოყენებით:

  • ფუნთუშები - მონაცემთა ფაილები, რომლებიც განთავსებულია თქვენს მოწყობილობაში ან კომპიუტერში და ხშირად შეიცავს ანონიმურ უნიკალურ იდენტიფიკატორს. დამატებითი ინფორმაციისთვის ქუქი-ფაილების შესახებ და მათი გამორთვა, ეწვიეთ http://www.allaboutcookies.org.
  • ფაილების ჟურნალი – თვალყური ადევნეთ საიტზე განხორციელებულ ქმედებებს და შეაგროვეთ მონაცემები, მათ შორის თქვენი IP მისამართი, ბრაუზერის ტიპი, ინტერნეტ სერვისის პროვაიდერი, მიმართვის/გასვლის გვერდები და თარიღის/დროის მარკები. IP მისამართები არ არის დაკავშირებული პირად იდენტიფიცირებულ ინფორმაციასთან. ეს ინფორმაცია არ არის გაზიარებული მესამე მხარეებთან და გამოიყენება მხოლოდ კომპანიის შიგნით საჭიროებისამებრ. ნებისმიერი ინდივიდუალურად იდენტიფიცირებადი ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ამ მონაცემებთან, არასოდეს არ იქნება გამოყენებული ზემოთ მოყვანილისგან განსხვავებულად თქვენი მკაფიო ნებართვის გარეშე.

მედია

თუ თქვენ ატვირთავთ სურათებს სურათებს, თქვენ უნდა თავიდან ავიცილოთ სურათების ატვირთვა ჩადგმული ადგილმდებარეობის მონაცემებით (EXIF GPS). სტუმრებს ვებ-გვერდზე შეუძლიათ ჩამოტვირთოთ და ამოიღონ ნებისმიერი მდებარეობის მონაცემები ვებ-გვერდზე.

რათა ინფორმაცია 

როდესაც თქვენ ყიდულობთ ან ცდილობთ შესყიდვას ვებსაიტის მეშვეობით, ჩვენ ვაგროვებთ თქვენგან გარკვეულ ინფორმაციას, მათ შორის თქვენს სახელს, ბილინგის მისამართს, მიწოდების მისამართს, გადახდის ინფორმაციას, ელფოსტის მისამართს და ტელეფონის ნომერს. ჩვენ ვუწოდებთ ამ ინფორმაციას, როგორც "შეკვეთის ინფორმაციას".

გარდა ამისა, ეს ინფორმაცია დამუშავებულია WooCommerce (Automattic, Inc.) სისტემის საშუალებით, ინვოისი გენერირდება და ჩანს მიმწოდებელი კომპანიის მიერ.

როგორ ვიყენებთ თქვენს პირად ინფორმაციას?

ჩვენ ვიყენებთ შეკვეთის ინფორმაციას, რომელსაც ვაგროვებთ ზოგადად ვებსაიტის მეშვეობით განთავსებული ნებისმიერი შეკვეთის შესასრულებლად (მათ შორის, თქვენი გადახდის ინფორმაციის დამუშავება, ტრანსპორტირების მოწყობა და ინვოისების და/ან შეკვეთის დადასტურების მოწოდება).

ჩვენ ვიყენებთ მოწყობილობის ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ ვაგროვებთ, რათა დაგვეხმაროთ პოტენციური რისკისა და თაღლითობის (კერძოდ, თქვენი IP მისამართის) ეკრანიზაციაში და უფრო ზოგადად, ჩვენი ვებგვერდის გაუმჯობესებისა და ოპტიმიზაციისთვის (მაგალითად, ანალიზის გენერირებით, თუ როგორ ათვალიერებენ ჩვენი მომხმარებლები ვებგვერდზე. და შევაფასოთ ჩვენი მარკეტინგული და სარეკლამო კამპანიების წარმატებები).

ჩვენ ვიყენებთ Google Analytics– ს იმის გასაგებად, თუ როგორ იყენებენ ჩვენი მომხმარებლები ვებსაიტს - თქვენ შეგიძლიათ წაიკითხოთ მეტი იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებს Google თქვენს პერსონალურ მონაცემებს აქ: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. თქვენ ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ Google Analytics- ის აქ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout .

ზოგიერთ შემთხვევაში, პერსონალურ მონაცემებზე შეიძლება ხელმისაწვდომი იყოს გარკვეული ტიპის პასუხისმგებელი პირები, რომლებიც მონაწილეობენ ამ აპლიკაციის ფუნქციონირებაში (ადმინისტრაცია, გაყიდვები, მარკეტინგი, სამართლებრივი მხარდაჭერა, სისტემის ადმინისტრირება) ან გარე მხარეები (მესამე მხარის ტექნიკური პროვაიდერები, ფოსტის მატარებლები, ჰოსტინგის პროვაიდერები, IT კომპანიები, საკომუნიკაციო სააგენტოები) საჭიროების შემთხვევაში დაინიშნენ კომპანიის მიერ მონაცემთა დამმუშავებლად. ამ მხარეთა განახლებული სია შეიძლება მოითხოვოს კომპანიას.

რამდენ ხანს ვინახავთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს

თუ დატოვებთ კომენტარს, კომენტარი და მისი მეტამონაცემები ინარჩუნებენ განუსაზღვრელი ვადით. ეს არის ის, რომ ჩვენ შეგვიძლია აღიაროს და დაამტკიცოს ნებისმიერი შემდგომი კომენტარი ავტომატურად ნაცვლად მათ მოდერაციის მდგომში.

ჩვენს ვებ-გვერდზე დარეგისტრირებული მომხმარებლებისთვის, ჩვენ ასევე ვინახავთ მათ მიერ მოწოდებულ პირად ინფორმაციას მათი მომხმარებლის პროფილებში. ყველა მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს ნახოს, შეცვალოს ან წაშალოს თავისი პერსონალური ინფორმაცია (გარდა მათ არ შეუძლიათ მომხმარებლის სახელის შეცვლა). ვებსაიტის ადმინისტრატორებს ასევე შეუძლიათ ამ ინფორმაციის ნახვა და რედაქტირება.

როდესაც ამ ვებგვერდის საშუალებით შეკვეთას გააკეთებთ, ჩვენ შევინარჩუნებთ თქვენს შეკვეთის ინფორმაციას ჩვენი ჩანაწერისთვის, თუ სანამ არ მოვითხოვთ ამ ინფორმაციის წაშლას.

ქუქი-ფაილების შენახვა ხდება 12 თვის განმავლობაში.

რა უფლებები გაქვთ თქვენს პირად ინფორმაციაზე?

თუ თქვენ გაქვთ ანგარიში ამ ვებსაიტზე ან დატოვეთ კომენტარები, შეგიძლიათ მოითხოვოთ, მიიღოთ ექსპორტირებული ფაილი იმ პერსონალური მონაცემების შესახებ, რომლებიც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ, მათ შორის ნებისმიერი მონაცემი, რომელიც თქვენ მოგვაწოდეთ. თქვენ ასევე შეგიძლიათ მოითხოვოთ, რომ წავშალოთ ნებისმიერი პერსონალური მონაცემი, რომელსაც ჩვენ გვაქვს თქვენ შესახებ. ეს არ შეიცავს მონაცემებს, რომლებიც ვალდებულნი ვართ შევინახოთ ადმინისტრაციული, სამართლებრივი ან უსაფრთხოების მიზნებისთვის.

თქვენ შეგიძლიათ მოითხოვოთ თქვენი მონაცემები ელ.ფოსტის გაგზავნით support@ticdistribution.com.

ჩვენ არ გავყიდით, გაზიარებთ, ან ვაქირავებთ თქვენს პირად ინფორმაციას მესამე მხარეს ან გამოვიყენებთ თქვენს ელ.ფოსტის მისამართს არასასურველი ფოსტისთვის. კომპანიის მიერ გაგზავნილი ნებისმიერი ელ.ფოსტა იქნება მხოლოდ შეთანხმებული მომსახურებისა და პროდუქტების მიწოდებასთან.

ბმულები ამ ვებსაიტზე

თქვენ არ შეგიძლიათ შექმნათ ბმული ამ ვებგვერდის რომელიმე გვერდზე ჩვენი წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. თუ თქვენ შექმნით ბმულს ამ ვებსაიტის გვერდზე, ამას აკეთებთ თქვენივე რისკით და ვრცელდება ამ მომსახურების პირობებით განსაზღვრული გამონაკლისები და შეზღუდვები.

ბმულები ამ ვებსაიტზე

ჩვენ არ ვაკვირდებით და არ განვიხილავთ სხვა მხარის ვებსაიტების შინაარსს, რომლებიც დაკავშირებულია ამ ვებსაიტთან. გამოთქმული მოსაზრებები ან მასალები, რომლებიც გამოჩნდება ასეთ ვებსაიტებზე, სულაც არ არის გაზიარებული ან მოწონებული ჩვენს მიერ და არ უნდა ჩაითვალოს ასეთი მოსაზრებების ან მასალის გამომცემლად.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენ არ ვართ პასუხისმგებელი ასეთი საიტების კონფიდენციალურობის პრაქტიკაზე ან შინაარსზე. ჩვენ მოვუწოდებთ ჩვენს მომხმარებლებს, იყვნენ ინფორმირებული, როდესაც ტოვებენ ჩვენს ვებსაიტს და წაიკითხონ ამ ვებსაიტების კონფიდენციალურობის დებულებები. თქვენ უნდა შეაფასოთ ნებისმიერი სხვა ვებსაიტის უსაფრთხოება და სანდოობა, რომელიც დაკავშირებულია ამ საიტთან ან თქვენ თვითონ მიდიხართ ამ ვებგვერდის საშუალებით, სანამ მათ რაიმე პერსონალურ ინფორმაციას გაუმხელთ. კომპანია არ მიიღებს არანაირ პასუხისმგებლობას რაიმე სახის დაკარგვის ან დაზიანებისათვის, რაც არ უნდა მოხდეს, რაც გამოწვეულია თქვენი მესამე მხარისთვის პირადი ინფორმაციის გამჟღავნების შედეგად.

მმართველი კანონი და იურისდიქცია

მომსახურების ეს პირობები ექვემდებარება ლატვიის კანონმდებლობას.

ლატვიის სასამართლოებს აქვთ ექსკლუზიური იურისდიქცია ყველა პრეტენზიასა თუ დავაზე (იქნება ეს სახელშეკრულებო თუ არასახელშეკრულებო), რომელიც წარმოიქმნება წინამდებარე მომსახურების პირობებთან დაკავშირებით, ან მასთან დაკავშირებით, საქონლის შეკვეთების ჩათვლით.

ყველა უთანხმოება, რომელიც წარმოიქმნება წინამდებარე მომსახურების პირობებთან დაკავშირებით, გადაწყდება მოლაპარაკებების გზით. თუ შეთანხმების მიღწევა შეუძლებელია, კონფლიქტები წყდება ლატვიის რესპუბლიკის სასამართლოში სამართლებრივი აქტებით განსაზღვრული პროცედურების შესაბამისად.

შეტყობინებების შეტანის შესახებ

კომპანია იტოვებს უფლებას გადახედოს და შეცვალოს წინამდებარე მომსახურების პირობები, როგორც საჭიროდ ჩათვლის. კლიენტი დაექვემდებარება მომსახურების ამ პირობებს, რომლებიც მოქმედებს იმ მომენტში, როდესაც კლიენტი საქონელს უბრძანებს ვებგვერდიდან.

თუ ამ მომსახურების პირობებში რაიმე ცვლილება მოითხოვება კანონის ან სამთავრობო ორგანოს მიერ, ცვლილებები შეიძლება გავრცელდეს კლიენტის მიერ ადრე განთავსებულ შეკვეთებზე.

ვებგვერდის უწყვეტი გამოყენების გზით, კლიენტი ეთანხმება ამ მომსახურების პირობების ნებისმიერ კორექტირებას.

სხვა დებულებები

ამ მომსახურების პირობების დამტკიცებით, კლიენტი აღიარებს და ეთანხმება, რომ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმისა და გავრცელების დაფინანსების პრევენციის შესახებ ლატვიის კანონისა და ევროპარლამენტისა და საბჭოს დირექტივის (EU) 2018/843 დებულებების გათვალისწინებით, კომპანია შეუძლია ნებისმიერ დროს მოითხოვოს ინფორმაცია ტრანზაქციებში გამოყენებული თანხების წარმოშობის, ჭეშმარიტი ბენეფიციარების და ა.შ. შესახებ და მოითხოვოს დამადასტურებელი დოკუმენტების წარდგენა. იმ შემთხვევაში, თუ კლიენტი არ მიაწვდის მოთხოვნილ ინფორმაციას, კომპანიას უფლება აქვს შეაჩეროს თანამშრომლობა საჭირო ინფორმაციისა და დოკუმენტების მიღებამდე.

ევროპარლამენტისა და საბჭოს 2000 წლის 31 ივნისის 8/2000 / EC დირექტივისა და ინფორმაციული საზოგადოების მომსახურების შესახებ კანონის დებულებების შესაბამისად, კომპანია ითვლება შუამავალი მომსახურების მიმწოდებლად.

ბოლო განახლება: 20th 2021 სექტემბერს

მიღება უფასო ბიზნეს რჩევები!

შეიყვანეთ თქვენი სახელი და ელფოსტა ქვემოთ და ჩვენ გამოგიგზავნით პრაქტიკულ მითითებებს, თუ როგორ უნდა ავაშენოთ მომგებიანი მაჯის საათების ბიზნესი.

გამოიწერეთ ჩვენი ბიულეტენი და მიიღეთ 15% ფასდაკლება თქვენს პირველ შეკვეთაზე
ჩვენ ვაგზავნით პერიოდულ აქციებს და მნიშვნელოვან სიახლეებს. არავითარი სპამი!